Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Valtatie 14 on tärkeä valtaväylä

(28.08.2019)

Valtatie 14 kulkee välillä Parikkala – Juva. Se on Savonlinnan seudun tärkein tieyhteys, mutta se ei tällä hetkellä vastaa ominaisuuksiltaan eikä laadultaan nykyistä liikennöintiä. Tämän tien palvelutason nostaminen parantaisi Savonlinnan seudun kilpailukykyä logistiikan näkökulmasta. Kun tiedämme, että Savonlinnan seudulla on viime vuosina ollut haasteita aika monella sektorilla, niin on tärkeää, että seudun elinvoimaa voitaisiin vahvistaa logistisia saavutettavuustekijöitä kehittämällä.


Savonlinnassa on Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä, josta syystä valtatiellä 14:llä on erittäin vilkas raskas liikenne. UPM:n, Metsäwoodin, Sahakuution ja Puutaidon yhteenlasketut raaka-aine- ja valmiiden tuotteiden kuljetusmäärät ovat puolentoista miljoonan kuution luokkaa vuositasolla. Savonlinnassa toimii myös kaksi betonitehdasta ja täällä valmistetaan sähköpylväitä ja puhelintolppia, jotka edellyttävät myös melkoisesti tiekuljetuksia. 


Kun nämä teollisuuden eri toiminnot tarvitsevat yhä enenevässä määrin raskaan kaluston kuljetuskapasiteettia, niin valtatie 14 palvelutasotekijöiden tulisi vastata sekä matka-ajaltaan että matka-ajan ennakoitavuuden ja liikenneturvallisuuden osalta näihin tarpeisiin. Edelleen on huomioitava, että Savonlinnassa on vuosittain kaupungin kokoon nähden valta­kunnallisesti merkittävimpiä määriä vapaa-ajanliikennettä. 


Samoin olennainen merkitys valtatie 14:llä on vielä sillä, että koetamme koko ajan saada aikaan valtakunnallisia päätöksiä, että Parikkala-Syväoron rajan­ylityspaikka avataan kansainvälisenä rajan­ylityspaikkana. Sain omalta osaltani aikaiseksi sen, että rajanylityspaikan Suomen puolen tiestöä parannetaan seuraavan parin vuoden aikana 4,8 miljoonalla eurolla, joten rajanylityspaikan kansain­välistämiselle on entistä parempia perusteita.


Miten valtatie 14 saadaan mukaan valtakunnallisiin teidenparannussuunnitelmiin?
Ensinnäkin on oltava valmiit suunnitelmat siitä, miten valtatietä on parannettava. Sitten Valtatie 14 on saatava maakunnan tiestöjen kehittämisen paino­pistelistalla kärkihankkeiden joukkoon ja sitä kautta mukaan Itä-Suomen maa­kuntien yhteiselle tiestöjen kehittämis­suunnitelmien painopistelistalle.


Vaikka nykyinen hallitus on luvannut lisää määrärahoja teiden kunnon ylläpitämiseen, niin silti teiden korjausvelka ei ole pienenemässä. Eli tarvitaan voimakasta lobbausta niin maakunnan sisällä kuin Itä- Suomen yhteistyökuvioissa, jotta saadaan aikaan päätöksiä Valtatie 14 merkittävästä parantamisesta valtakunnan tasolla. Kun muistetaan, miten kauan piti tehdä työtä Valtatie 5 parannusten aloittamiseksi, niin lobbaustyö vaatii vuosia. Mutta on uskallettava olla aktiivinen, jotta saadaan joskus tuloksia aikaiseksi.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja

Juttu on julkaistu Savonmaa-lehdessä 28.8. Linkki: https://savonmaa.fi/articles/article/valtatie-14-on-tarkea-valtavayla/