Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Vastuullisuudesta Suomen matkailuvaltti

(16.08.2019)

Suomen talouden näkymät vaikuttavat tällä hetkellä varsin epävarmoilta. Maailmanlaajuisten kauppasotien luoma epävarmuus ulottuu myös Suomeen. Lähivuosina Suomen talouskasvun arvioidaan hidastuvan. Tämän vuoksi kaikki keinot talouskasvun ylläpitämiseksi ovat tarpeen.

Matkailu tarjoaa hyvät mahdollisuudet tukea talouskasvua. Matkailuviennin arvo vuonna 2017 oli 4,6 miljardia euroa. Suomen matkailu kasvaa noin neljän prosentin vuosivauhtia. Matkailun kasvunäkymät ovat tulevina vuosina poikkeuksellisen myönteiset. Matkailulla ei ole ainoastaan alueellista vaikutusta, vaan se tuo hyvinvointia kaikkialle Suomeen.

SUOMEN MATKAILUN kasvua tukee matkailun maailmanlaajuisesti nouseva trendi, jossa etsitään turvallisuutta, aitoutta, puhdasta luontoa ja sen tarjoamaa rauhaa. Tätä kaikkea Suomi voi tarjota.

Keskustelu ilmastonmuutoksen torjumisesta tuo vakavan haasteen myös matkailun kehittämiselle. Matkailijat ovat yhä kiinnostuneempia matkailun ympäristövaikutuksista. Maailmanlaajuisesti etsitään keinoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Se tulee väistämättä vaikuttamaan myös matkailuun.

KESTÄVÄ KEHITYS ja vastuullisuus on otettava vakavasti matkailussa. Vastuullinen matkailu on mahdollisuus Suomelle ja erityisesti Itä-Suomelle ja Saimaan vesistölle erottautua kansainvälisillä markkinoilla ja torjua ilmastonmuutosta. Vastuullisuus tarkoittaa matkailun ekologisten, taloudellisten ja sosio-kulttuuristen ympäristövaikutusten huomioon ottamista.

Tietoisuus kestävästä kehityksestä on matkailualalla nopeasti lisääntynyt. Suomessa monet matkailuyritykset ovat omilla toimillaan edistäneet vastuullisuutta muun muassa kierrättämällä, käyttämällä lähiruokaa ja muuttamalla toimintaansa hiilineutraaliksi.

Vastuullisuus tarvitsee myös yhteisiä keinoja ja pelisääntöjä. Kuukausi sitten Visit Finland esitteli matkailualan yrityksille ja alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland-merkin. Tarkoituksena on edistää matkailuelinkeinon vastuullista kasvua ja viestiä aiempaa yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana. Samalla helpotetaan matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä.

Maakunnissa edistetään kestävää ja vastuullista matkailua. Etelä-Savon maakuntaliitto antoi tänä vuonna kestävän kehityksen lupauksen, jonka ydin on matkailussa. Lupaamme tehdä Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle. Lupaus on tehty yhteistyössä kaikkien matkailun toimijoiden kanssa.

MATKAILUALAN yritykset ovat kokeneet lupauksen tärkeäksi osaksi oman toimintansa kehittämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa hiilijalanjäljen mittaamista, vastuullisuutta arvioivien sertifikaattien käyttöönottoa, lähi- ja luomuruuan käytön lisäämistä ja yhteisiä vastuullisuutta edistäviä pelisääntöjä.

Vastuullisuus on vahvasti esillä myös Unescolle tehdyssä Saimaa Geopark hakemuksessa. Geopark on tärkeä osa luontomatkailun kehittämistä. Saimaan Geoparkissa on tarjolla sekä historiallisia nähtävyyksiä että kiinnostavia luontokohteita.

Merkit ja lupaukset eivät riitä, vaan tarvitaan uskottavat kriteerit, millä perusteella vastuullisuutta arvioidaan, kuka arvioi ja seuraa toimintaa. On myös yhteisesti sovittava, miten toimitaan, mikäli yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta. Koska mikään ei ole ilmaista, on myös sovittava, kuka vastaa kustannuksista. Suomen 29 000 matkailualan yrityksestä suurin osa on pieniä muutaman hengen työllistäviä yrityksiä. Erityisesti nämä yritykset tarvitsevat tukea vastuullisen toiminnan edistämisessä.

VAIKKA ULKOMAISTEN matkailijoiden houkutteleminen on tärkeää, ei pidä unohtaa kotimaista matkailua. Pelkästään tilastoiduista yöpymisistä 70 prosenttia on kotimaisia.

Lomailu kotimaassa on vastuullinen valinta: omalla mökillä, vuokramökillä, vesillä tai kiertäen Suomea. Kotimaan matkustaminen on ympäristölle ystävällistä. Vähentämällä lentomatkoja kaukomaihin vähennämme samalla myös lentoliikenteen päästöjä. Kotimaan matkailu jättää matkailutulot omaan maahan. Samalla työllistetään paikallisia ihmisiä ja lisätään alueen tuotteiden ja palveluiden käyttöä.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Savon Sanomien 15.8.2019 Torstaivieras -palstalla.