Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Kulttuuria maakuntauudistukseen

(25.08.2017)

Kulttuuria maakuntauudistukseen

Vuonna 2020 aloittavilla uusilla maakunnilla on maakuntalain 6§ mukaan vastuu maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä kulttuurin strategisesta suunnittelusta. Käytännössä tähän vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat kulttuuriympäristön hoito, maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin kehittäminen, hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen sekä osallistumisen, vaikuttamisen ja demokratian edistäminen.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Miten kulttuuri on mukana maakuntauudistuksessa ja tulevan maakunnan tekemisissä? Mitä kunnat jatkossa tekevät kulttuurin edistämiseksi? Näistä kysymyksistä viritimme keskustelua 11.8.2017 Savonlinnassa pidetyssä Kulttuuria maakuntauudistukseen -tilaisuudessa. Tilaisuuteen ja keskusteluun kutsuttiin mukaan mm. maakunnallisen Suomi100 –hankkeen ohjausryhmän jäsenet ja Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon –hankkeen työryhmän jäsenet.

Tilaisuuden aluksi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, taiteilija Johanna Oras ja tki-asiantuntija Pekka Pulkkinen kertoivat omia näkemyksiään ja odotuksiaan tulevan maakunnan kulttuuritoiminnoilta. Yhdessä haimme Etelä-Savon tavoitetilaa 2030 kuvaavat avainsanat. Avainsanoiksi kiteytyi avoin, vetovoimainen ja eläväinen, ja ryhmissä pohdimme kulttuurin suhdetta näihin sanoihin. Avoinsanojen ja kulttuurin yhdyspinnoilta nousi keskusteluissa esiin mm. seuraavaa:

  • yhteistyö ja positiivinen henki luovat vetovoimaa
  • kulttuuri kuuluu kaikille ja edistää hyvinvointia
  • tehdään kulttuuri näkyväksi, tunnistetaan ja tunnustetaan se osana elämää
  • myös lifestyle on kulttuuria, ei vain korkeakulttuuri
  • ketterät kokeilut ja epäonnistuminen ovat sallittuja
  • %-taiteilijoita otetaan mukaan hankkeisiin ja suunnittelutyöhön
  • laitetaan asiakkaan palvelupolut kuntoon
  • kulttuuritoimijat ja taidelaitokset tarvitsevat julkista tukea, mutta myös yhteisön tukea ja talkoohenkeä.

Avainsanojen lisäksi yksi ryhmä pohti kysymystä miten edistämme maakunnassa kulttuuria ja taidetta. Vastauksena tähän todettiin, että tarvitsemme yksinkertaisesti lisää puhetta kulttuurista ja taiteesta, ymmärryksen vahvistamista ja näkyväksi tekemistä. Kynnystä osallistumiselle tulee madaltaa eli kulttuuritoimijoiden ja –tapahtumien tulee myös astua ulos saleista ja näyttämöiltä ihmisten pariin. Lisäksi todettiin, että kulttuurin ja taiteen edistämistyössä tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä ja verkottumista niin maakunnan sisällä kuin valtakunnallisestikin.

Tähän maakunnallisen verkottumisen tarpeeseen vastaten tilaisuudessa päätettiin perustaa maakuntauudistukseen oma kulttuurin valmisteluryhmä. Lisäksi maakuntaliitto työstää parasta aikaa yhdessä sidosryhmien kanssa kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, joka osaltaan hahmottaa ja luo yhteistä tulevaisuutta.

Kulttuurin valmisteluryhmä kootaan syksyn 2017 aikana, ja halukkaat voivat nyt ilmoittautua mukaan valmistelutyöhön. Sähköposti tai soitto minulle riittää! Ryhmän tavoitteena on varmistaa kulttuurin rooli ja resurssit tulevan maakunnan lukuisten tehtävien joukossa. Valmisteluryhmältä ei odoteta strategiatyötä, sillä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma on olemassa. Kyseessä on paremminkin hihojen kääriminen tulevaisuusohjelman toimeenpanemiseksi ja yhteinen tekeminen sekä näiden yhteistyömallien saattaminen tulevaan Etelä-Savon maakuntaan.

Heli Gynther
kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri

Jaa

Kommentit

Lisää kommentti