Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Johdon ja henkilöstön voitava vaikuttaa hoivan laatuun

(08.02.2019)

Vanhusten hoivan heikosta tasosta on aiheellisesti noussut melkoinen kohu. Kun nyt useampi taho on ilmaissut tienneensä tästä jo useamman vuoden ajan, niin ajankohta vähän ennen vaaleja tuntuu tarkoitushakuiselta. Kun vielä huomioidaan, että runsaan kuukauden sisällä on sote- ja maakuntauudistus tulossa lopullisesti päätettäväksi eduskuntaan, niin sekin lisää epäilyjä asian juuri nyt esiinnostamista kohtaan. Asia olisi pitänyt ottaa käsittelyyn heti siinä vaiheessa, kun vanhusten hoivan ongelmat ovat tulleet tietoon.


Vanhusten hyvä hoiva on erittäin tärkeä asia ja siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni. Kun perheessämme kummankin osapuolen vanhemmat ovat tehostetussa hoivassa pitkän matkan päässä meistä, niin itsellekin vanhusten hoiva tulee konkreettisesti entistä läheisemmäksi. Jokainen pyrkii varmasti pitämään huolta siitä, että omat vanhemmat saisivat mahdollisimman hyvää hoitoa.
Kun asuu kaukana hoitopaikoista, niin hoivan tasoa voi tarkastella vain pistokokein silloin, kun pääsee käymään katsomassa vanhempiaan. Pitää voida luottaa siihen palvelulupaukseen, jonka hoivakoti on antanut silloin, kun vanhemmat ovat sinne siirtyneet.


Tämän hoivalupauksen näyttävät nyt ainakin eräät hoivayksiköt pettäneen. Henkilömitoitukset ja hoivan taso eivät ole olleet sitä, mitä on luvattu ja mistä myös laskutetaan melkoisen paljon. Sen verran on tullut viime vuosina tähän asiaan perehdyttyä, että ei voi yksiselitteisesti sanoa, kumpi hoitaa paremmin yksityinen vai julkisesti omistettu yksikkö.


Viime aikojen tapahtumat ovat kuitenkin keskittyneet pariin kolmeen kansainväliseen hoivayhtiöön, joissa selkeästi on laskettu hoivan tasoa. Se antaa huonon kuvan näiden yksityisten yhtiöiden moraalista ja valvonnasta. Näiden yhtiöiden on tehtävä melkoisesti työtä vanhusten hoivan tason parantamiseksi, jotta saavat mainettaan paikattua.


Hoivan taso riippuu paljon myös kunkin yksikön johdosta ja henkilökunnasta. Jos henkilökuntaa ei ole riittävästi, niin hyvää hoivan tasoa on vaikea pitää yllä. Tätä ovat voimakkaasti korostaneet olennaiset hoiva-alan ammattijärjestöt.


Mutta yleensä hoivayksikön johdon pitäisi kyetä vaikuttamaan siihen, miten hoivaa siinä yksikössä toteutetaan. Jos hoivayksikön johdon yläpuolella olevat esimiehet eivät anna tähän mahdollisuuksia, niin silloin näiden esimiesten on kannettava vastuunsa ja tarvittaessa erottava. Pääasia ei kuitenkaan ole niin sanottu henkilöstömitoitus, vaan se, millaista hoivaa vanhukset saavat. Tämä asia on aina muistettava päätöksiä ja toimintaohjeita tehtäessä.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja

Jarkko Wuorisen kirjoitus on julkaistu 6.2. Savonmaa -lehdessä.