Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Miten ratkaista viimeisten kilometrien ongelma?

(16.10.2017)

Matkailun ja liikenteen entistä tiiviimmän yhteistyön merkitys on tunnistettu laajasti Saimaan alueella ja Etelä-Savossa. Konkreettisia palveluita ja yhteistyöesimerkkejä on kuitenkin valitettavan vähän. Saimaan alueella oman haasteensa tuo se, että palvelutarjonta ja matkailukohteet ovat hajallaan ja monesti myös liikenteellisten solupisteiden ulkopuolella.

Rantasalmen Järvisydämessä pidettiin matkailuliikenteen ja palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen liittyvä tilaisuus Kampista Saimaalle 2. lokakuuta. Alustuksissa Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Hotel & Spa Resort Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Marko Tanttu toivat vahvasti esille yritysyhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Matkailu- ja liikennealan yritysten yhteistyö on välttämätöntä varsinkin tulevaisuudessa lisääntyvien kansainvälisten yksilömatkailijoiden ja ilman omaa autoa liikkuvien kotimaisten matkailijoiden palvelemiseksi.

Sekä Savonlinja Oy:n Harri Leskisen että Etelä-Savon Taksi Oy:n Jari Tenhusen kommenttipuheenvuorot osoittivat, että liikenneyritysten teknologiset valmiudet uudenlaisten matkailuliikennepalveluiden kehittämiseen ovat erinomaiset. Valmiita alustoja uusien palveluiden käyttöönottoon on jo olemassa. Matkailuliikennepalvelut lisäävät kannattavuutta ja kasvua. Nyt tarvitaan rohkeita askeleita kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi sekä uusien palveluiden lanseeraamiseksi.

Tilaisuudessa ideoitiin toimenpiteitä, joilla tahtotila muutetaan konkreettisiksi palveluiksi. Työskentelyn tuloksena saatiin toimenpideaihiota, joille sovittiin alustavat toteutusvastuut.

Yhtenä toimenpiteenä – tai ehkä paremminkin tavoitteena - esitettiin kansainvälisille asiakkaille annettavaa saavutettavuuslupausta tyyliin ”haemme sinut kentältä”. Saavutettavuuslupaukseen pääseminen ja sen pitäminen vaatii kuitenkin paljon työtä. Alkuun nyt sovimme, että Miksei Oy kokoaa keskeiset yrittäjät niin liikenne- kuin matkailupuolelta koolle yhteistyössä tuotteistamaan palvelua. Tälle pilotoinnille ja palvelun tuotteistukselle haetaan julkista tukea.

Tämä Miksei Oy:n koollekutsuma yrityspohjainen matkailuliikenneryhmä varmistaa toimenpiteiden käynnistämisen ja koordinoi niiden toteuttamista. Vastaavasti julkisen puolen rooliksi ajateltiin ja heiltä toivottiin vipua palveluiden kokeiluvaiheeseen eli tukea verkostojen kehittämiseen ja palveluiden markkinoinnin ja myynnin pilotointiin.

Tilaisuudessa myös pohdittiin ratkaisua tai toimintamallia, jolla esim. erilaisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin liittyvä liikennekysyntä tehtäisiin liikennöitsijöille tiettäväksi. Käytännössä päätettiin aloittaa sillä, että maakuntaliitto selvittää huvilupajärjestelmään vietävien tietojen hyödyntämismahdollisuuksia liikennekysynnän paikallistamisessa ja ajoittamisessa.  

Vaikka toimenpide-esitykset eivät vielä järin konkreettisia olleetkaan, päättyi tilaisuus hyvässä yhteishengessä siihen, että aiheen tiimoilta yhteistyötä jatketaan mm. matkailuliikenneryhmän muodossa.

Tahtotila matkailuliikennepalveluiden kehittämiseen on Etelä-Savossa erittäin korkealla ja avoimeen yhteistyöhön on hyvät valmiudet kaikilla keskeisillä osapuolilla. Tarvitaan vain rohkeita avauksia, joita viedään määrätietoisesti käytäntöön.

Heli Gynther

kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri

P.S. Kampista Saimaalle -tilaisuuden esitysaineistot ja ryhmätyöt löydät tästä:

Ryhmätöiden yhteenveto, Harri Leskinen, Marko TanttuJari Tenhunen

Jaa

Kommentit

Lisää kommentti