Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Hyvinvointia kulttuurista

(31.01.2017)

Taiteen edistämiskeskus (Taike) jakoi tammikuussa toista kertaa kärkihankeavustukset. Avustukset ovat osa hallituksen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kärkihankkeen perustan muodostaa se tosiasia, että taidetoiminta edistää ihmisten hyvinvointia muun muassa ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti.

Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–18. Kärkihankkeen toisella avustuskierroksella hakijoita oli 35, kun tukea sai viisi toimijaa. Etelä-Savon maakuntaliiton hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon on yksi avustuksen saaneista. Tästä olemme kiitollisia ja myös aiheellisesti ylpeitä – hyvä me!

Etelä-Savossa ja tällä hankkeella valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen myös kulttuurin näkökulmasta. Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Haimme ja saimme siis avustusta vuosina 2017-2018 toteutettavalle hankkeelle. Hanke tähtää kulttuurisen hyvinvointityön suunnitelmalliseen edistämiseen ja sen juurruttamiseen osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hankkeen ideana on tehdä näkyväksi kulttuurin ja hyvinvoinnin yhtymäkohtia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia sekä hakea yhteistyötapoja ja –muotoja ajankohtaisen sote- ja maakuntauudistuksen ja myös kuntauudistuksen tilanteessa.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta toimenpidekokonaisuudesta, jotka ovat

  1. kulttuurisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen,
  2. konkreettiset kokeilut ja
  3. verkostot pysyväksi tavaksi toimia.

Kulttuurinen hyvinvointisuunnitelma laaditaan osallistavalla prosessilla, jonka aikana käydään avointa keskustelua kulttuurin ja hyvinvoinnin suhteesta sekä tehdään tiettäväksi kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Prosessi toteutetaan järjestämällä työpajoja, kyselyitä, haastatteluja tms. yhteisen näkemyksen ja tavoitetilan konkretisoimiseksi. Prosessi kytkeytyy sekä alueelliseen hyvinvointikertomukseen että maakuntaohjelmatyöhön.

Konkreettisilla kokeiluilla kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien, taiteilijoiden ja kuntasektorin yhteistyössä. Kokeilut on tarkoitus dokumentoida esim. tuottamalla niistä kustakin videokoosteet, joiden avulla toimenpiteitä voidaan sekä arvioida että tehdä tunnetuksi.

Yksi konkreettinen kokeilu, joka hankkeessa toteutetaan, on ArtEssote -pilotti. Tämän pilotin tavoitteena on luoda toimintamalli Mikkelin keskussairaalaympäristöön valmistuvan talvipuutarhan kehittämiseksi tapahtuma-areenaksi. Muut toteutettavat kokeiluhankkeet täsmentyvät ja konkretisoituvat suunnitelmatyön edetessä ja pilottihaun kautta. Ajatuksena kuitenkin on valita prosessin aikana kolme-viisi pilottia, joilla lisätään taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueen hyvinvointipalveluita.

Verkostomaisen toimintatavan vahvistamiseksi hankkeella saatetaan uudella tavalla ja uudessa sote- ja maakuntauudistuksen tilanteessa alueen toimijat yhteisten pöytien ääreen ja toimimaan yhdessä. Tavoitteena on koota monialaisia ja –ammatillisia verkostoja kulttuurin ja hyvinvoinnin toimijakentälle. Kuntien hyvinvointikoordinaattorien maakunnallisen yhteistyöverkoston kokoaminen on myös yksi hankkeen tavoite.

Hanke on vasta lähtökuopissaan ja sen organisoituminen aluillaan. Maakuntaliitossa asian parissa työskentelee lisäkseni kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen ja hankkeelle palkataan myös osa-aikainen koordinaattori. Yksin me emme kuitenkaan hanketta ja tulosta tee, vaan yhdessä monialaisten ja moniammatillisten kumppanien kanssa. Työniloa meille kaikille!

Heli Gynther
kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri

Jaa

Kommentit

Lisää kommentti