Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Haja-asutus ei ole taakka Suomen kilpailukyvylle

(23.03.2016)

YLE:n uutisankkuri nosti maanantai-illan TV1:n pääuutislähetyksessä  hajanaisen asutuksen liki ainoana asiana esiin viitatessaan nettisivuilta löytyvään uutiseen: ”Suomen Pankki: Yhdeksän syytä miksi Suomi jäi muista jälkeen.”

Yle uutisoi nettisivuillaan näyttävästi yhdeksän syytä miksi Suomi jää muista jälkeen eurooppalaisessa talousvertailussa. Uutisointi perustuu Ylen mukaan Suomen Pankin Euro&Talous –lehden artikkeliin Miksi Suomi ei pysy vertaistensa vauhdissa. Artikkelissa Suomen verrokkimaina ovat muista pienistä EU-maista Alankomaat, Belgia, Irlanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska.

Ylen uutisjuttuunsa tiivistämät syyt ovat monelta osin selkeitä, joskin tekstin johtopäätöksissä on mutkat yksinkertaistettu suoraksi. Vienti ei vedä, Kallis työvoima, Suuret ikäluokat eläköityneet nopeasti, pääomat rapautuvat, liian vähän yrittäjiä ja kilpailua jne.  Nämähän ovat tuttuja otsikoita viime vuosilta.

Suorastaan harhaanjohtavasti Yle on kuitenkin otsikoinut yhdeksi pärjäämättömyyden aiheuttajaksi Suomen hajanaisen asutuksen. Tälle ei lähdeaineistoksi mainitusta Suomen Pankin tekstistä löydy perusteluja.

Yle on sijoittanut Hajanainen asutus -otsikon alle lyhykäisyydessään seuraavan tekstin: ”Ruotsissa valtaosa väestöstä asuu korkean työllisyysasteen alueilla. Suomessa maaseudun väestöstä suhteellisen suuri osa asuu kaukana työpaikkakeskittymistä. Se kutistaa osaltaan käytettävissä olevaa työvoimaa, ekonomistit kirjoittavat.”

Edellä mainitun lainauksen kaksi ensimmäistä virkettä ovat sitaatteja alkuperäislähteestä. Suomen Pankin artikkelissa ensimmäinen virke kuitenkin jatkuu toteamuksella, että (Ruotsin alueilla) työllisyysaste yltää heikoimmillaankin tasolle, joka Suomessa saavutetaan vain Uudellamaalla. Ylen tekemän sitaatin kakkosvirkkeen edellä Suomen Pankin artikkeli puolestaan toteaa, että maiden väliset erot kaupungistumisessa eivät ole kovin suuria, kun vertaillaan väestön jakautumista kaupunkeihin, taajamiin ja maaseudulle. Ylen sitaatin kolmatta virkettä Suomen Pankin tekstistä ei löydy, vaikka sen kerrotaan olevan ekonomistien kynästä lähtöisin.

Ylen uutisoinnissa haja-asutus on tarkoitushakuisesti väärin perustein nostettu syylliseksi Suomen kurjaan taloudelliseen tilaan. Alkuperäsitä lähdettä eli Suomen Pankin julkaisemaa artikkelia on käytetty sopivasti valikoiden ja tehty käsittämätön johtopäätös. Näin on saatua johtopäätöstä on käytetty näyttävästi uutisoinnissa. Suomen huonoon pärjäämiseen olikin sitten löydetty sopiva syypää eli ihmiset, jotka asuvat haja-asutusalueilla. Maaseudun tyhjentämisellä Suomen kilpailukykyä ei kuitenkaan ratkaista. Sen sijaan esim. metsien hyödyntäminen voi olla vaikeaa jos puuta ei kukaan maaseudulla korjaa, kuljeta eikä jalosta.

Tässäkin tapauksessa uutisen lisäksi kannattaa lukea alkuperäinen lähde, joka löytyy Suomen Pankin netti sivuilta.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto