Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Kulttuuriperintötietoa kaikille

(08.06.2015)

Etelä-Savon maakuntaliitossa on kerätty tietoa maakunnan arvokkaista rakennuksista ja kulttuuriympäristöistä sekä maisemista jo 1980 luvun alusta lähtien aina tähän päivään saakka. Inventointien tulokset on julkaistu rakennusperintökirjana (Etelä-Savon rakennusperintö. Etelä-Savon seutukaavaliiton julkaisu 114/1984) ja lukuisina selvityksinä (mm. maisemaselvitykset vuosina 2000-2001) sekä osoitettu kaavavarauksina ensin seutukaavoissa ja sittemmin maakuntakaavassa. Suuri osa aineistosta on kuitenkin pitkään ollut vain inventointikorteissa maakuntaliiton mapeissa.

Käsinkirjoitettujen inventointikorttien vienti nettipohjaiseen tietokantaan aloitettiin vuonna 2003. Tietokantasovellus ostettiin tmi Hilla Tarjanteelta. Tekstitietojen lisäksi tietokantaan vietiin valokuvia, karttoja ja liitetekstejä. Yli 2000 kohteen tietojen päivittäminen osoittautui haasteelliseksi ja ylläpitovastuu jaettiin kolmen viranomaisen kesken eli maakuntaliiton lisäksi tietokantaa päivittävät Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamuseo.

Kulttuuriperintötietokanta on ollut tähän asti vain viranomaiskäytössä, koska se on sisältänyt paljon osin vanhentunuttakin tietoa yksittäisten ihmisten omistamista rakennuksista. Tietoa arvokkaista kulttuuriperintökohteista ja maisema-alueista on kuitenkin kyselty jatkuvasti niin kaavaselvityksiin kuin esim. matkailun kehittämiseenkin.  Yhä selvemmäksi tuli tarve saattaa tieto kaikkien ulottuville avoimeen nettiin.

Lopulta saatiin käynnistettyä Etelä-Savon ELY-keskuksen toimesta EU-rahoitteinen Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon -hanke vuonna 2014. Hankkeessa päivitettiin maakuntaliiton omistaman kulttuuriperintötietokannan kohteiden tietosisältö ja tiedot saatettiin osin julkisiksi. Etelä-Savon maakunnan kulttuuriperintötietokanta on nyt julkaistu nettiversiona (28.5.2015), tietokannan osoite on www.esku.fi. Julkisen tietokannan ohella säilyy viranomaisten käytössä tietokanta, jossa on julkista tietokantaa yksityiskohtaisempaa tietoa kohteista.

Tietokannan päivitys on ollut valtava urakka ja todellinen kulttuuriteko. Tietokantaan on koottu tieto 2470 Etelä-Savon maakunnan kulttuuriympäristön kannalta arvokkaasta kohteesta sekä 464 kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta arvokkaasta alueesta. Lähes kaikista alueista ja kohteista on valokuvia. Kohteet saadaan myös kartalle. Lisäksi tietokantaan on liitetty 12 yleistajuista artikkelia Etelä-Savon maiseman piirteistä, arkeologiasta, sotahistoriasta jne. Viranomaisosioon on tehty myös työkalu, jonka avulla mahdolliset uudet kulttuuriympäristöselvitykset ja inventoinnit voidaan tehdä suoraan tietokantaan, mikä helpottaa tietokannan ajan tasalla pysymistä ja tiedon välittymistä suunnittelijoille.

Viranomaisille kulttuuriperintötietokannan arvo ja hyöty on siinä, että tieto maakunnan kulttuuriperinnöstä on koottu yhteen paikkaan, jonne kunnat voivat jatkossa tehdä myös omat lisäyksensä ja viedä tietoa omista inventoinneistaan ja kohteistaan. Tämä palvelee niin maankäytön suunnittelua kuin muutakin suunnittelua ja rakentamista. Tiedon saanti kohteista ei enää ole muutaman virkamiehen työhuoneessa, vaan jatkuvasti täydennettävissä ja päivitettävissä yhteisessä tietokannassa.

Kansalaisille avoin kulttuuriperintösivusto tarjoaa kattavaa tietoa oman maakunnan historiasta, maiseman kehityksestä ja rakennusperinnöstä. Tietokannan avulla voi etsiä oman kunnan kiinnostavia kohteita ja tutustua niihin. Tietokantaa voi hyödyntää niin opetuksessa, matkailussa kuin omassa tiedonhankinnassakin. Nettisivustoa tullaan jatkossa myös kehittämään ja kulttuuriperintöön liittyviä artikkeleja tullaan lisäämään sivustolle.

Vaikka kulttuuriperintötietokanta on vasta julkaistu netissä, on kiinnostusta sitä kohtaan ollut runsaasti: julkaisupäivänä ja sitä seuraavana päivänä tehtiin lokien mukaan palvelussa 2924 karttahakua. Kohteista voi nettisivun kautta antaa myös palautetta viranomaisille, jos huomaa, että kohteen tiedoissa on puutteita tai virheitä. Viranomaiset pyrkivät myös vastaamaan sivujen kautta kulttuuriperintöasioihin liittyviin kysymyksiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto, ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamuseo ovat tehneet hyvää yhteistyötä tiedon tuottamisessa, tietokannan ylläpidossa, päivittämisessä ja kehittämisessä. Vastuu kohteiden säilymisestä on kuitenkin ensi sijassa niiden omistajilla.

Pidetään jatkossakin yhdessä huolta Etelä-Savon omalaatuisesta ja rikkaasta kulttuuriperinnöstä!

Sanna Poutamo
ympäristöpäällikkö

Jaa

Kommentit

Lisää kommentti